کنسرت علی زندوکیلی

خواننده: علی زندوکیلی

محل برگزاری کنسرت: تهران برج میلاد

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 16 , 17 ] مرداد 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [130000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.tik8.com

جهت اطلاع از کنسرت های علی زندوکیلی ایمیل خود را وارد کنید

علی زندوکیلی

کنسرت علی زندوکیلی 16 و 17 مرداد 1396 در تهران سالن برج میلاد قیمت بلیط : 130000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.tik8.com ...