کنسرت محمد علیزاده

خواننده: محمد علیزاده

محل برگزاری کنسرت: کرمان سالن فجر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 12 ] مرداد 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [110000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محمد علیزاده ایمیل خود را وارد کنید

محمد علیزاده

کنسرت محمد علیزاده 12 مرداد 1396 در کرمان سالن فجر قیمت بلیط : 110000 - 40000 سایت خرید بلیط : wwww.iranconcert.com ...