کنسرت حمید حامی

خواننده: حمید حامی

محل برگزاری کنسرت: بندرعباس تالار آوینی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 6 ] مرداد 1396

تلفن هماهنگی: 09035967300

قیمت بلیط: [100000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.mousika.ir

جهت اطلاع از کنسرت های حمید حامی ایمیل خود را وارد کنید

حمید حامی

کنسرت حمید حامی 6 مرداد 1396 در بندرعباس تالار شهید آوینی قیمت بلیط : 100000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.mousika.ir ...