کنسرت کاکوبند

خواننده: کاکوبند

محل برگزاری کنسرت: کیش تالار شهر

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 19] مرداد 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [110000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های کاکوبند ایمیل خود را وارد کنید

کاکوبند

کنسرت کاکوبند 19 مرداد 1396 در کیش تالار شهر قیمت بلیط : 110000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...