کنسرت سالار عقیلی

خواننده: سالار عقیلی

محل برگزاری کنسرت: محمودآباد سالن اهورا

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 17] مرداد 1396

تلفن هماهنگی: 32322111

قیمت بلیط: [100000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های سالار عقیلی ایمیل خود را وارد کنید

سالار عقیلی

کنسرت سالار عقیلی 17 مرداد 1396 در محمودآباد سالن مجلل اهورا قیمت بلیط : 100000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...