کنسرت حمید حامی

خواننده: حمید حامی

محل برگزاری کنسرت: تهران سالن میلاد نمایشگاه

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 13 ] مرداد 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [150000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های حمید حامی ایمیل خود را وارد کنید

حمید حامی

کنسرت حمید حامی 13 مرداد 1396 در تهران سالن میلاد نمایشگاه بین المللی قیمت بلیط : 150000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...