کنسرت علیرضا قربانی

خواننده: علیرضا قربانی

محل برگزاری کنسرت: تبریز سالن پتروشیمی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 2 , 3 ] شهریور 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.ebilit.com

جهت اطلاع از کنسرت های علیرضا قربانی ایمیل خود را وارد کنید

علیرضا قربانی

کنسرت علیرضا قربانی 2 و 3 شهریور 1396 در تبریز سالن پتروشیمی قیمت بلیط : 120000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.ebilit.com ...