کنسرت علی زندوکیلی

خواننده: علی زندوکیلی

محل برگزاری کنسرت: ارومیه تالار هوریان

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 31 ] تیر 139

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [90000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های علی زندوکیلی ایمیل خود را وارد کنید

علی زندوکیلی

کنسرت علی زندوکیلی 31 تیر 1396 در ارومیه تالار هوریان قیمت بلیط : 90000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...