کنسرت علی زندوکیلی

خواننده: علی زندوکیلی

محل برگزاری کنسرت: بوشهر سالن سینما آوینی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 14 , 15 ] تیر 1396

تلفن هماهنگی: 09037037461

قیمت بلیط: [100000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.belitbox.com

جهت اطلاع از کنسرت های علی زندوکیلی ایمیل خود را وارد کنید

علی زندوکیلی

کنسرت علی زندوکیلی 14 و 15 تیر 1396 در بوشهر سالن شهید آوینی قیمت بلیط : 100000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.belitbox.com ...