کنسرت محمد علیزاده

خواننده: محمد علیزاده

محل برگزاری کنسرت: زاهدان سالن نمایشگاه

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 21 ] تیر 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [80000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محمد علیزاده ایمیل خود را وارد کنید

محمد علیزاده

کنسرت محمد علیزاده 21 تیر 1396 در زاهدان سالن نمایشگاه قیمت بلیط : 80000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...