کنسرت گروه دنگ شو

خواننده: گروه دنگ شو

محل برگزاری کنسرت: تهران تالار وحدت

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 23 , 20] تیر 1396

تلفن هماهنگی: 22515180

قیمت بلیط: [140000 - 55000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه دنگ شو ایمیل خود را وارد کنید

گروه دنگ شو

کنسرت گروه دنگ شو 20 و 23 تیر 1396 در تهران تالار وحدت قیمت بلیط : 140000 - 55000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...