کنسرت سیامک عباسی

خواننده: سیامک عباسی

محل برگزاری کنسرت: اراک مجتمع ستارگان

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 14 ] تیر 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [75000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های سیامک عباسی ایمیل خود را وارد کنید

سیامک عباسی

کنسرت سیامک عباسی 14 تیر 1396 در اراک سالن ستارگان قیمت بلیط : 75000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...