خواننده: فرزاد فرزین

محل برگزاری کنسرت: بیرجند سالن شهیدین قاسمی

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 15] تیر 1396

تلفن هماهنگی: 09395614188

قیمت بلیط: [70000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranbelit.com

جهت اطلاع از کنسرت های فرزاد فرزین ایمیل خود را وارد کنید

فرزاد فرزین

کنسرت فرزاد فرزین 15 تیر 1396 در بیرجند سالن شهیدین قاسمی قیمت بلیط : 70000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranbelit.com ...