کنسرت گروه سون

خواننده: گروه سون

محل برگزاری کنسرت: کلاردشت سالن بعثت

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 8] تیر 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه سون ایمیل خود را وارد کنید

گروه سون

کنسرت گروه سون 8 تیر 1396 در کلاردشت سالن بعثت قیمت بلیط : 100000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...

User Avatar

3 تیر 1396 12:20

ساعت کنسرت ای کاش زودتر میبود

ساعتش دیره برای برگزاری... زودتر میبود بهتر بود

پاسخ