خواننده: شهرام شکوهی

محل برگزاری کنسرت: بوشهر سالن سینما بهمن

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 5 ] تیر 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [130000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های شهرام شکوهی ایمیل خود را وارد کنید

شهرام شکوهی

کنسرت شهرام شکوهی 5 تیر 1396 در بوشهر سالن سینما بهمن قیمت بلیط : 130000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...