خواننده: رضا صادقی

محل برگزاری کنسرت: آستارا تالار ملک نیا

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 24] تیر 1396

تلفن هماهنگی: 09115550500

قیمت بلیط: [90000 - 55000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا صادقی ایمیل خود را وارد کنید

رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی 24 تیر 1396 در آستارا تالار ملک نیا قیمت بلیط : 90000 - 55000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...