کنسرت گروه چارتار

خواننده: گروه چارتار

محل برگزاری کنسرت: بندرعباس تالار آوینی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 6 ] تیر 1396

تلفن هماهنگی: 09309001044

قیمت بلیط: [100000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.mousika.ir

جهت اطلاع از کنسرت های گروه چارتار ایمیل خود را وارد کنید

گروه چارتار

کنسرت گروه چارتار 6 تیر 1396 در بندرعباس تالار شهید آوینی قیمت بلیط : 100000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.mousika.ir ...