کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاری کنسرت: کرج سالن انقلاب

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 15 ] تیر 1396

تلفن هماهنگی: 09123600416

قیمت بلیط: [150000 - 80000] تومان

خرید اینترنتی : www.84200.ir

جهت اطلاع از کنسرت های پرواز همای ایمیل خود را وارد کنید

پرواز همای

کنسرت پرواز همای 15 تیر 1396 در کرج سالن ورزشی انقلاب قیمت بلیط : 150000 - 80000 سایت خرید بلیط : www.84200.ir ...