کنسرت علیرضا قربانی

خواننده: علیرضا قربانی

محل برگزاری کنسرت: کرج سال اصلاح بذر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 9 ] تیر 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های علیرضا قربانی ایمیل خود را وارد کنید

علیرضا قربانی

کنسرت علیرضا قربانی 9 تیر 1396 در کرج سالن اصلاح بذر قیمت بلیط : 100000 - 70000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...