خواننده: احسان خواجه امیری

محل برگزاری کنسرت: فومن تالار ابریشم

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 10 , 9] تیر 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های احسان خواجه امیری ایمیل خود را وارد کنید

احسان خواجه امیری

کنسرت احسان خواجه امیری 9 و 10 تیر 1396 در فومن تالار ابریشم قیمت بلیط : 100000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...