خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاری کنسرت: گناباد سالن ارشاد

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 4] خرداد 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [150000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های فریدون آسرایی ایمیل خود را وارد کنید

فریدون آسرایی

کنسرت فریدون آسرایی 4 خرداد 1396 در گناباد سالن ارشاد قیمت بلیط : 150000 - 70000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...