کنسرت امید حاجیلی

خواننده: امید حاجیلی

محل برگزاری کنسرت: آبادان سالن شهدای کارگر

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 4] خرداد 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های امید حاجیلی ایمیل خود را وارد کنید

امید حاجیلی

کنسرت امید حاجیلی 4 خرداد در آبادان سالن شهدای کارگر قیمت بلیط : 120000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...