خواننده: مازیار فلاحی

محل برگزاری کنسرت: بیرجند سالن شهیدین قاسمی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 18 ] اردیبهشت 1396

تلفن هماهنگی: 09395614188

قیمت بلیط: [70000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مازیار فلاحی ایمیل خود را وارد کنید

مازیار فلاحی

کنسرت مازیار فلاحی 18 اردیبهشت 1396 بیرجند سالن شهیدین قاسمی قیمت بلیط : 70000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...