کنسرت رضا یزدانی

خواننده: رضا یزدانی

محل برگزاری کنسرت: تهران خانه همایش

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 21 , 22 ] اردیبهشت 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [300000 - 150000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا یزدانی ایمیل خود را وارد کنید

رضا یزدانی

کنسرت آنپلاگد رضا یزدانى 21 و 22 اردیبهشت 1396 در تهران سالن خانه همایش قیمت بلیط : 300000 - 150000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...