کنسرت اشوان

خواننده: اشوان

محل برگزاری کنسرت: کیش آوای خلیج فارس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 21 ] اردیبهشت 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [110000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های اشوان ایمیل خود را وارد کنید

اشوان

کنسرت اشوان 21 اردیبهشت 1396 در کیش مجموعه آوای خلیج فارس قیمت بلیط : 110000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...