خواننده: بابک جهانبخش

محل برگزاری کنسرت: بوشهر سالن سینما آوینی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 14 , 15 ] اردیبهشت 1396

تلفن هماهنگی: 09037037461

قیمت بلیط: [140000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.exirconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های بابک جهانبخش ایمیل خود را وارد کنید

بابک جهانبخش

کنسرت بابک جهانبخش 14 و 15 اردیبهشت 1396 در بوشهر سالن سینما شهید آوینی قیمت بلیط : 140000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.exirconcert.com ...