کنسرت گروه پالت

خواننده: گروه پالت

محل برگزاری کنسرت: بابلسر سالن میزبان

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 17 , 18 ] اردیبهشت 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه پالت ایمیل خود را وارد کنید

گروه پالت

کنسرت گروه پالت 17 و 18 اردیبهشت 1396 در بابلسر سالن میزبان قیمت بلیط : 100000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...