کنسرت پیام و پیمان حاجی زاده

خواننده: پیام و پیمان حاجی زاده

محل برگزاری کنسرت: بابلسر سالن خمینی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 20 ] اردیبهشت 1396

تلفن هماهنگی: 09393093836

قیمت بلیط: [40000 - 25000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranejra.com

جهت اطلاع از کنسرت های پیام و پیمان حاجی زاده ایمیل خود را وارد کنید

پیام و پیمان حاجی زاده

کنسرت پیام و پیمان حاجی زاده 20 اردیبهشت 1396 در بابلسر مجتمع فرهنگی هنری خمینی قیمت بلیط : 40000 - 25000 سایت خرید بلیط : www.iranejra.com ...