خواننده: رضا صادقی

محل برگزاری کنسرت: اهواز تالار آفتاب

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 10 ] اردیبهشت 1396

تلفن هماهنگی: 09377881001

قیمت بلیط: [115000 - 65000] تومان

خرید اینترنتی : www.belitconcert.ir

جهت اطلاع از کنسرت های رضا صادقی ایمیل خود را وارد کنید

رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی 10 اردیبهشت 1396 در اهواز تالار آفتاب قیمت بلیط : 115000 - 65000 سایت خرید بلیط : www.belitconcert.ir ...