کنسرت امید حاجیلی

خواننده: امید حاجیلی

محل برگزاری کنسرت: کیش آوای خلیج فارس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 4 ] اردیبهشت 1396

تلفن هماهنگی: 22655457

قیمت بلیط: [50000-110000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های امید حاجیلی ایمیل خود را وارد کنید

امید حاجیلی

کنسرت امید حاجیلی 4 اردیبهشت 1396 در کیش مجموعه اوای خلیج فارس خرید اینترنتی : www.iranconcert.com قیمت بلیط : 50000-110000 تومان ...