خواننده: سیروان خسروی

محل برگزاری کنسرت: تایباد سالن خلیج فارس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 8 ] اردیبهشت 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [140000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های سیروان خسروی ایمیل خود را وارد کنید

سیروان خسروی

کنسرت سیروان خسروی 8 اردیبهشت 1396 در تایباد سالن خلیج فارس قیمت بلیط : 140000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...