خواننده: فرزاد فرزین

محل برگزاری کنسرت: بندرعباس تالار آوینی

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 5] اردیبهشت 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی :

جهت اطلاع از کنسرت های فرزاد فرزین ایمیل خود را وارد کنید

فرزاد فرزین

کنسرت فرزاد فرزین 5 اردیبهشت 1396 در بندرعباس تالار شهید آوینی ...