کنسرت گروه رستاک

خواننده: گروه رستاک

محل برگزاری کنسرت: ساری سالن سینما سپهر

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 16] تیر 1396

تلفن هماهنگی: 09117903100

قیمت بلیط: [100000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranejra.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه رستاک ایمیل خود را وارد کنید

گروه رستاک

کنسرت گروه رستاک 16 تیر 1396 در ساری سالن سینما سپهر قیمت بلیط : 100000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranejra.com ...