خواننده: رضا صادقی

محل برگزاری کنسرت: کازرون سالن فتحی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 9 ] اردیبهشت 1396

تلفن هماهنگی: 09178066909

قیمت بلیط: [60000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.shiraztic.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا صادقی ایمیل خود را وارد کنید

رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی 9 اردیبهشت 1396 در کازرون سالن ورزشی تختی قیمت بلیط : 60000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.shiraztic.com ...