کنسرت سالار عقیلی

خواننده: سالار عقیلی

محل برگزاری کنسرت: اردکان سالن فجــر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 5 ] اردیبهشت 1396

تلفن هماهنگی: 09139694332

قیمت بلیط: [65000 - 35000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های سالار عقیلی ایمیل خود را وارد کنید

سالار عقیلی

کنسرت سالار عقیلی 5 اردیبهشت 1396 در اردکان یزد سالن فجر قیمت بلیط : 65000 - 35000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...

User Avatar

5 اردیبهشت 1396 08:32

خريد بليط كنسرت

پاسخ
User Avatar

5 اردیبهشت 1396 11:20

نقل قول: Taraneh nikzad
خريد بليط كنسرت


نقل قول: ﺣﺴﻴﻦ ﺭﻭﺯﺑﻬﺎﻧﻲ
نقل قول: Taraneh nikzad
خريد بليط كنسرت

نقل قول: ﺣﺴﻴﻦ ﺭﻭﺯﺑﻬﺎﻧﻲ
نقل قول: Taraneh nikzad
خريد بليط كنسرت

ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮﺑﻪ اﺯاﻳﻦ ﻛﻧﺴﺮﺗﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺬاﺭﻳﻦ
نقل قول: Taraneh nikzad
خريد بليط كنسرت

ﻟﻂﻌﺎ ﻛﻨﺴﺮﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺬاﺭﻳﻦ

پاسخ