خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاری کنسرت: سالن شهدای مشگین شهر

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 1] اردیبهشت 1396

تلفن هماهنگی: 09379505145

قیمت بلیط: [15000] تومان

خرید اینترنتی : www.ebilit.com

جهت اطلاع از کنسرت های فریدون آسرایی ایمیل خود را وارد کنید

فریدون آسرایی

کنسرت فریدون آسرایی 1 اردیبهشت 1396 در مشگین شهر سالن شهدای مشگین شهر سایت خرید بلیط : www.ebilit.com ...