کنسرت کیهان کلهر

خواننده: کیهان کلهر

محل برگزاری کنسرت: کاشان خانه بروجردی ها

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 1 ] اردیبهشت 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [65000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های کیهان کلهر ایمیل خود را وارد کنید

کیهان کلهر

کنسرت کیهان کلهر 1 اردیبهشت 1396 در کاشان خانه بروجردی ها قیمت بلیط : 65000 - 45000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...