خواننده: رضا صادقی

محل برگزاری کنسرت: زاهدان سالن نمایشگاه

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 5 , 4] اردیبهشت 1396

تلفن هماهنگی: 05433221372

قیمت بلیط: [] تومان

خرید اینترنتی :

جهت اطلاع از کنسرت های رضا صادقی ایمیل خود را وارد کنید

رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی 4 و 5 اردیبهشت 1396 در زاهدان سالن نمایشگاه های دائمی زاهدان ...