کنسرت کاکوبند

خواننده: کاکوبند

محل برگزاری کنسرت: کیش آوای خلیج فارس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 24 ] فروردین 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [110000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های کاکوبند ایمیل خود را وارد کنید

کاکوبند

کنسرت کاکوبند 24 فروردین 1396 در کیش مجموعه آوای خلیج فارس قیمت بلیط : 110000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...