کنسرت کیهان کلهر

خواننده: کیهان کلهر

محل برگزاری کنسرت: رشت مجتمع خاتم الانبیا

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 31 , 30] فروردین 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [90000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های کیهان کلهر ایمیل خود را وارد کنید

کیهان کلهر

کنسرت کیهان کلهر 30 و 31 فروردین 1396 در رشت مجتمع خاتم الانبیاء قیمت بلیط : 90000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...