خواننده: فرزاد فرزین

محل برگزاری کنسرت: قزوین نمایشگاه بین المللی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 1 ] اردیبهشت 1396

تلفن هماهنگی: 09351513037

قیمت بلیط: [100000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های فرزاد فرزین ایمیل خود را وارد کنید

فرزاد فرزین

کنسرت فرزاد فرزین 1 اردیبهشت 1396 در قزوین سالن نمایشگاه بین المللی قیمت بلیط : 100000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...