کنسرت علی زندوکیلی

خواننده: علی زندوکیلی

محل برگزاری کنسرت: گنبدکاووس سالن ارشـاد

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 27 ] فروردین 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [80000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های علی زندوکیلی ایمیل خود را وارد کنید

علی زندوکیلی

کنسرت علی زندوکیلی 27 فروردین 1396 در گنبدکاووس سالن ارشاد قیمت بلیط : 80000 - 30000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...