کنسرت محسن یگانه

خواننده: محسن یگانه

محل برگزاری کنسرت: شاهرود سالن ذوب آهن

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 27 , 28 ] فروردین 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 35000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محسن یگانه ایمیل خود را وارد کنید

محسن یگانه

کنسرت محسن یگانه 27 و 28 فروردین 1396 در شاهرود سالن ذوب آهن قیمت بلیط : 100000 - 35000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...