کنسرت سیامک عباسی

خواننده: سیامک عباسی

محل برگزاری کنسرت: بندرعباس تالار آوینی

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 9] فروردین 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی :

جهت اطلاع از کنسرت های سیامک عباسی ایمیل خود را وارد کنید

سیامک عباسی

کنسرت سیامک عباسی 9 فروردین 1396 در بندرعباس تالار شهید آوینی ...