کنسرت عماد طالب زاده

خواننده: عماد طالب زاده

محل برگزاری کنسرت: کیش آوای خلیج فارس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 4 ] فروردین 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 80000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های عماد طالب زاده ایمیل خود را وارد کنید

عماد طالب زاده

کنسرت عماد طالب زاده 4 فروردین 1396 در کیش مجموعه آوای خلیج فارس قیمت بلیط : 120000 - 80000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...