» » سینما نفت آبادان

سینما نفت آبادان  [محل برگزاری کنسرت ها / خوزستان]


آدرس :
آبادان - پالایشگاه آبادان - حاشیه اروندرود - سینما نفت