کنسرت گروه سون

خواننده: گروه سون

محل برگزاری کنسرت: نور سالن نم

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 9] فروردین 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه سون ایمیل خود را وارد کنید

گروه سون

کنسرت گروه سون 9 فروردین 1396 در نور (نارنجستان) سالن مجتمع نم قیمت بلیط : 100000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...