کنسرت امیر تاجیک

خواننده: امیر تاجیک

محل برگزاری کنسرت: نور سالن نم

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 6 ] فروردین 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های امیر تاجیک ایمیل خود را وارد کنید

امیر تاجیک

کنسرت امیر تاجیک 6 فروردین 1396 در نور (نارنجستان) سالن مجتمع نم قیمت بلیط : 100000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...

User Avatar
الما معماری

3 فروردین 1396 20:50

سلام ثبت نام کردم بلیط خردیم ولی پرینت نگرفتم راه حل لطفا؟؟؟

پاسخ