کنسرت امید حاجیلی

خواننده: امید حاجیلی

محل برگزاری کنسرت: نور سالن نم

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 4 ] فروردین 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های امید حاجیلی ایمیل خود را وارد کنید

امید حاجیلی

کنسرت امید حاجیلی 4 فروردین 1396 در نور (نارنجستان) سالن مجتمع نم قیمت بلیط : 100000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...