خواننده: سیروان خسروی

محل برگزاری کنسرت: متل قو سالن المـاس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 9 ] فروردین 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های سیروان خسروی ایمیل خود را وارد کنید

سیروان خسروی

کنسرت سیروان خسروی 9 فروردین 1396 در متل قو سالن الماس قیمت بلیط : 100000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...

User Avatar

6 فروردین 1396 19:12

9 farvsrdin

پاسخ